DANH MỤC KIẾN THỨC: Chăn nuôi

Để chăn nuôi heo hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì ngoài đầu tư vào con giống, chế độ dinh dưỡng, người chăn…